Co to jest wysoka dostępność?

Wysoka dostępność (ang. High Availability, w skrócie HA) to odporność poszczególnych komponentów infrastruktury informatycznej na awarię, która umożliwia funkcjonowanie uruchomionych aplikacji bez zakłóceń. HA jest szczególnie ważne w przypadku krytycznych systemów, dla których przestój w działaniu oznacza poważne szkody, również finansowe. Jednym z głównych celów przejścia do chmury jest właśnie osiągnięcie niezawodności.  

Systemy o wysokiej dostępność eliminują pojedyncze punkty awarii (SPOF), aby zapewnić ciągłość działania i uchronić firmę przed utratą danych. Pojedynczy punkt awarii to dowolny element systemu, którego nieprawidłowe działanie mogłoby spowodować awarię całego systemu. Wysoką dostępność uzyskuje się zwykle przez konfigurację minimum dwu lub więcej serwerów obsługujących tę samą aplikację. Gdy jeden serwer ulegnie awarii, system automatycznie przełącza klientów na drugi, sprawnie działający. Systemy wysokiej dostępności mogą być również budowane z uwzględnieniem zabezpieczenia na poziomie geograficznym. 

Wysoka dostępność jest zwykle wyrażaną w procentach, oznaczających długość czasu pracy bez przestoju. Na przykład system, o HA wynoszącym 99,99% gwarantuje, że maksymalnie czas przestoju wyniesie 52,6 minuty w ciągu roku.