Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja to proces logicznego podzielenia fizycznego urządzenia (np. serwera) na mniejsze wirtualne jednostki. Oprogramowanie zwane hiperwizorem pozwala podzielić zasoby fizyczne na jednej maszynie na wiele maszyn wirtualnych (VM). Każda maszyna wirtualna staje się osobnym obszarem, na którym można uruchomić osobne środowisko ze swoim systemem operacyjnym.  

Wirtualizacja jest podstawową technologią wykorzystywaną w cloud computingu. Pozwala dzielić i błyskawicznie przydzielać zasoby pomiędzy wieloma systemami w zależności od potrzeb. Dzięki skalowalności chmury możemy wygodnie zarządzać pamięcią i optymalnie wykorzystać serwery.  

Jakie korzyści stwarza wirtualizacja?  

Celem wirtualizacji jest zyskanie niezależności sprzętowej. Mimo iż nie mamy dostępu do sprzętu fizycznego, możemy emulować jego działanie. Dzięki uniezależnieniu od fizycznych serwerów programiści mogą:  

  • łatwiej administrować zasobami fizycznymi i zapewnić ich bardziej optymalne wykorzystanie,
  • zautomatyzować procesy i uprościć wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych,
  • wygodnie równoważyć obciążenia aplikacji, przenosząc je na bardziej wydajne serwery, a dzięki temu eliminować przestoje (np. w razie awarii sprzętu),
  • zyskać w pełni skalowalne środowisko i zwiększyć wydajność pracy,
  • tworzyć lub kopiować środowisko testowe, eliminując potrzebę stosowania dedykowanego sprzętu testowego lub nadmiarowych serwerów i ograniczając ryzyko utraty danych,
  • zwiększyć poziom bezpieczeństwa sprzętu i ułatwić odzyskiwanie danych w razie awarii,
  • obniżyć koszty infrastruktury, ograniczając inwestycje w dodatkowy sprzęt,
  • zmniejszyć wydatki operacyjne, redukując obciążenie bieżącą obsługą.