"Korzystamy z Oktawave Kubernetes Service. Dzięki aktywnej współpracy z zespołem Działu Wsparcia Oktawave dokonaliśmy transformacji aplikacji do środowisk skonteneryzowanych z wykorzystaniem klastrów bazodanowych (Patroni, PostgreSQL, Stack ELK, EFK)."

– Maciej Langman, CEO, Mobiltek S.A.