# Billing

Za co płacisz w Oktawave Kubernetes Service?

W ramach architektury klastrów Kubernetes zintegrowane są następujące elementy infrastruktury Oktawave:

  • Oktawave Cloud Instance
  • Oktawave Private Network
  • Load Balancer
  • OCI Group
  • Oktawave Volume Storage
  • Publiczny adres IP

Za każdy z tych elementów uruchomiony w ramach klastra jest naliczana płatność zgodnie z cennikiem (opens new window). Wyjątkiem są węzły master, które są integralną częścią usługi.