raporty

Pozyskiwanie kompetencji chmurowych

Przedstawiamy wyniki trzeciej części raportu „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Badanie, przeprowadzone przez IDG Poland w lutym i marcu 2020 roku, w partnerstwie z Oktawave i 7bulls.com, miało na celu pokazanie, jak kwestia kompetencji chmurowych postrzegana jest przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska informatyczne.

W części III raportu przeanalizowano:

 • Sposoby pozyskiwania kompetencji chmurowych wykorzystywane lub planowane do wykorzystania przez firmy
 • Źródła wiedzy wykorzystywane lub planowane do wykorzystania przez firmy w kierunku podnoszenia kompetencji chmurowych
 • Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, których wymagać będzie wdrażanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie zaawansowanych modeli Cloud Computing: hybrid cloud, multicloud, cross - cloud w przedsiębiorstwach

Wyniki badania komentują:

 • Tomasz Bitner, Redaktor naczelny Computerworld, szef redakcji IDG Business Media
 • Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Katarzyna Materka, Szefowa Działu Rozwiązań Cloud Computing, 7bulls.com
 • Maciej Kuźniar, COO, Oktawave
 • Paweł Oracz, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Ireneusz M. Piecuch, Partner Zarządzający, Kancelaria IMP
 • Tomasz Siemek, Prezes Zarządu CloudTeam sp. z o.o.
 • Łukasz Węgrzyn, partner w SSW Pragmatic Solutions

POBIERZ