Chmura, chmura obliczeniowa lub z angielskiego cloud computing to terminy oznaczające model licencjonowania i dostarczania zasobów informatycznych – infrastruktury, usług, platform oraz aplikacji za pośrednictwem sieci. Zasoby IT są udostępniane na żadanie a opłaty naliczane za ich faktyczne zużycie. 

Chmura obliczeniowa jest w rzeczywistości zwirtualizowaną pulą zasobów sprzętowych (m.in. procesor, pamięć operacyjna, pamięć masowa), którą zarządza oprogramowanie zwane z ang. hypervisorem. Dzięki niemu możliwe jest dowolne modyfikowanie parametrów zasobów na żądanie, w zależności od wymagań użytkownika. W Oktawave korzystamy z oprogramowania do wirtualizacji rozpoznawanej szeroko marki VMware. 

Chmura obliczeniowa pozwala znacząco zoptymalizować koszty IT. Nie trzeba bowiem ponosić wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury oraz wielu innych kosztów stałych. W cloud computingu, opłaty naliczane są jedynie za moc obliczeniową wykorzystaną w danym okresie i stanowią one dla użytkownika koszt operacyjny. 

RODZAJE CHMUR OBLICZENIOWYCH 

Chmura to tak naprawdę zbiorcza nazwa. Możemy wymienić jej trzy rodzaje: publiczną, prywatną, hybrydową. 

CHMURA PUBLICZNA (PUBLIC CLOUD)

Zbudowana z zasobów nie należących do użytkownika końcowego. Z chmur publicznych korzystamy wszyscy, chociaż niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. Takim rodzajem chmury obliczeniowej jest m.in. poczta Gmail w Google, zestaw narzędzi w pakiecie Office 365 Microsoft Azure czy usługi platformy oraz infrastruktury w Amazon Web Services. Aplikacje natywne osadzone i serwowane z chmury charakteryzują się otwartym dostępem dla wszystkich użytkowników z dowolnego miejsca na świecie, które ma dostęp do internetu.

Więcej>

CHMURA PRYWATNA (PRIVATE CLOUD) 

Zbudowana z zasobów należących fizycznie lub dzierżawionych przez użytkownika. Jej podstawowy wyróżnik to ograniczony dostęp z zewnątrz. Z jej usług obliczeniowych mogą korzystać tylko użytkownicy z danej organizacji. Dlatego chmura prywatna nazywana jest również chmurą wewnętrzną lub korporacyjną. Za utrzymanie takiej chmury odpowiada dział IT firmy, a pozostałe jednostki biznesowe są jej wewnętrznymi użytkownikami. Rozwiązanie typu private cloud jest z reguły bardziej kosztowne od chmury publicznej szczególnie w wariancie, gdy decydujemy się zbudować własną infrastrukturę.

Więcej> 

CHMURA HYBRYDOWA (HYBRID CLOUD) 

Składa się z połączonych zasobów chmury prywatnej i publicznej. W obrębie jednej architektury można np. do zadania A wykorzystać moc obliczeniową jednej chmury, a do zadania B storage obiektowy chmury drugiej. Zasoby dwóch typów chmur w takim układzie uzupełniają się i wspierają. Nasi eksperci od migracji pomagają firmom tak zaprojektować architekturę hybrid cloud, aby utrzymać koszty na optymalnym poziomie.

Więcej> 

A CO Z MULTICLOUD? 

Jeszcze do niedawna pełne wykorzystanie usług chmur obliczeniowych było bardzo trudne. Z tego powodu inwestowano zazwyczaj w usługi kilku dostawców (najczęściej konkurencyjnych). Dziś rozwiązaniem tego problemu jest multicloud. 

Multicloud bazuje na połączeniu usług więcej niż jednej chmury obliczeniowej. W pewnym sensie jest to rodzaj strategii, która umożliwia korzystanie z kilku usług jednocześnie. W praktyce wygląda to tak, że jedną chmurę wykorzystujemy np. do analizy danych, a drugą do tworzenia kopii zapasowych. Należy jednak rozdzielić pojęcie multicloud od chmury hybrydowej. Hybryda łączy prywatne serwery z publicznymi chmurami, integrując także sprzęt. Multicloud obejmuje tylko usługi chmurowe.

Więcej> 

MODELE DOSTARCZANIA USŁUG W CHMURZE 

Aby optymalnie spełnić wymagania klienta, usługi chmurowe zostały podzielone na trzy modele: IaaS, PaaS, SaaS. 

IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) 

Infrastruktura jako usługa jest podstawą każdego wdrożenia w chmurze. Oferuje dostęp zarówno do wybranych wirtualnych zasobów sprzętowych (sieci, pamięci masowej, serwerów i wirtualizacji), jak i możliwość instalacji dodatkowych usług rozszerzających jej funkcjonalność. Pozostałe części stosu technologicznego – od systemu operacyjnego do aplikacji są w IaaS zarządzane samodzielnie przez użytkownika. W Oktawave można tworzyć instancje serwera z już zainstalowanym systemem operacyjnym.

Więcej>

PAAS (PLATFORM AS A SERVICE) 

Platforma jako usługa, to warstwa dodatkowa oprogramowania zbudowana na fundamencie IaaS. W praktyce oznacza to udostępnienie zasobów sprzętowych wraz z gotowym stosem różnych technologii, które uławiają programistom szybszy rozwoj i wdrażanie aplikacji użytkownika. Dostawcy PaaS oferują zatem w pakiecie infrastrukturę, serwery, sieci, pamięć masową, bazę danych, oprogramowanie pośrednie, system operacyjny (OS), bezpieczeństwo, środowisko wykonawcze, monitorowanie infrastruktury, analizy i możliwość integracji z usługami innych firm. Przykładem usługi PaaS może być AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine czy Red Hat OpenShift.

Więcej> 

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

Oprogramowanie jako usługa, to warstwa usług chmurowych, w której w pełni funkcjonalne i kompletne oprogramowanie – zbudowane na IaaS i PaaS – jest dostarczane do użytkowników przez Internet na zasadzie subskrypcji. SaaS jest najbardziej powszechnym rodzajem usług chmurowych ze wszystkich powyższych. W rzeczywistości wielu użytkowników korzysta z SaaS nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przykładem może być tu choćby pakiet MS Office 365, usługa Dropbox, czy Netflix.

Więcej>